dinsdag 5 mei 2015

15 mei. afscheid van Jasper. Goodbye Jasper.

Het was een rustige morgen. Maar het was nog vroeg.

Jet vond het heerlijk om zo vroeg in de morgen  in de boekenwinkel rond te lopen. Boeken te bekijken en een beetje te schrijven. Samen met haar labrador Jasper en kat Grisou was het echt een paradijs voor haar. Ze werkte ook graag in de tuin en reizen was ook haar grote passie. Maar nu Jasper al een oude opa was leek het beter om maar in haar boekenwinkel te vertoeven. Reizen ging ze echt nog wel doen. Kling Klang, de deurbel kondigde bezoek aan. Het was Marjolein. Zij was preparateur en conserveert dode dieren  En y ze had iets in haar hand.
' Dag Jet, ik kom je Titus brengen .' Marjolein zette de opgezette Kerkuil op tafel. ' wat is hij mooi geworden Marjolein. Nou, ik ben er heel blij mee. Natuurlijk even oppassen dat Grisou er niet mee gaat vechten. Zin in een kopje koffie?  Oh, heerlijk. Het is nu erg rustig in de stad. Het is bevrijdingsdag vandaag en veel winkels zijn gesloten, ' zei Marjolein. ' Dit is geen winkel maar hier voel je je bevrijd, zei Jet. ' Je hebt gelijk. Zo heerlijk rustig tussen al die boeken. Heb je gisteren de documentaire gezien over   De Humoristische goochelaar Ben Ali Libi ?  Ja, heb ik gezien en ook dat prachtige gedicht van Willem Wilmink dat zo ontroerend werd voor gedragen door Joost Prinsen.


Ben Ali Libi 
 
Op een lijst van artiesten, in de oorlog vermoord,
staat een naam waarvan ik nog nooit had gehoord,
dus keek ik er met verwondering naar:
Ben Ali Libi. Goochelaar. 

Met een lach en een smoes en een goocheldoos
en een alibi dat-ie zorgvuldig koos,
scharrelde hij de kost bij elkaar:
Ben Ali Libi, de goochelaar. 
Toen vonden de vrienden van de Weduwe Rost
dat Nederland nodig moest worden verlost
van het wereldwijd joods-bosjewistisch gevaar.
Ze bedoelden natuurlijk die goochelaar. 
Wie zo dikwijls een duif of een bloem had verstopt,
kon zichzelf niet verstoppen, toen er hard werd geklopt.
Er stond al een overvalwagen klaar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
In 't concentratiekamp heeft hij misschien
zijn aardigste trucs nog wel eens laten zien
met een lach en een smoes, een misleidend gebaar,
Ben Ali Libi, de goochelaar. 
En altijd als ik een schreeuwer zie
met een alternatief voor de democratie,
denk ik: jouw paradijs, hoeveel ruimte is daar
voor Ben Ali Libi, de goochelaar. 
Voor Ben Ali Libi, de kleine schlemiel,
hij ruste in vrede, God hebbe zijn ziel. 
Willem Wilmink,
Uit: Je moet je op het ergste voorbereiden
Uitgeverij Bert Bakker 2003 
Zie ook www.nederland4045.nl

Ze keuvelden nog wat door en Marjolein aaide Jasper over zijn kop. " nou die slaapt vast. " zei ze. 
Ik moest maar eens gaan.  Mijn honden wachten er ik heb nog wat te doen in de tuin." Zei Marjolein.  " Heel hartelijk dank voor het prepareren van Titus. Wanneer je in de buurt bent kom je maar langs."

 
Jet zocht een mooi plekje voor Titus maar werd afgeleid door Jasper. Hij was zo stil. Ze ging een beetje bij hem zitten , maar er was nouwelijks reactie. Dit zag er niet goed uit. Ze moest de dierenarts bellen. " Kan hij meteen komen , met spoed. Het lijkt. Alsof hij in een coma zakt" zei ze tegen de assistente van de dokter. Jasper leek te slapen en Jet aaide hem over zijn kop. Ze spak in zijn oor dat hij een lieve hond was, maar er kwam geen reactie van zijn staart en ook geen emotionele zucht. Nog een maal richtte hij zijn kop een beetje op om hem weer neer te leggen en verder te slapen. Toen de dierenarts kwam werd er een hele snelle hartslag geconstateerd en ze keken elkaar aan. De dierenarts Mark moest niet veel zeggen. Jet begreep dat het  zijn t ijd was. " wanneer hij een spuit krijgt om zijn hart te stimuleren, dat is ook geen optie meer ? Kan wel , zei Mark, maar allebei wisten ze dat het een zeer kort uitstel met veel narigheid  betekende. De tranen stroomden over haar wangen. Haar trouwe vriend te laten sterven viel haar heel zwaar . Maar nu was het moment dat hij van niets wist . Mark ging de spuit klaar maken buiten bij zijn auto en Jet aaide Jasper over zijn poten . Ze sprak zachtjes in zijn oor. Er was geen enkele reactie meer, hij snurkte zacht en reglmatig. Toen Mark terug kwam was het in 10 minuten gebeurd. Hij zakte zachtjes weg en ademde niet meer. Samen zaten ze nog een poosje bij de hond en daarna droegen ze hem in de auto van de dokter. Hij reed weg met de hond en Jet bleef verslagen achter in tranen. 


In English


It was a quiet morning. Jet loved to be in the old bookstore very early to look at the books and to write a bit. Together with her Labrador Jasper and cat Grisou , it was a real paradise for her.

 

Working in the garden and travelling were also passions  of hers, but because Jasper was so old it seemed better to her to stay in the bookshop with him. There will come a time to travel for her.

 

Kling klang, the doorbell told her that there was a visitor

 

It was Marjolein , the taxidermist and she had something in her hand.

 

" Hello Jet, I bring you Titus”, and she put the stuffed Barn Owl on the table.

 " Oh, he is gorgeous, Marjolein. I am very pleased with it. Of course, I must make sure that the cat does not fight with him. Do you want a cup of coffee?”

 “Oh yes, lovely. It is so quiet outside. It is because it is Liberation Day and many shops are closed."

 

 Marjolein answers that her shop is not a shop. “ You feel liberated inside this room between all of the books.”

 

“Marjolein, did you see the documentary about the magician Ben Ali Libi?” “Yes I saw it, with that beautiful poem by Willem Wilmink that was so movingly read by Joost Prinsen.

 
 
 With a smile and an excuse and a magic box
and an alibi that he carefully chose
He coult get  some  monney for a meal
Ben Ali Libi, the magician.

 
Then The friends of Widow Rost found the need
that Holland got rid of the worldwide
Jewish-bosjewistisch danger.
They meant of course that magician.
 
Who so often had hidden a pigeon or a flower,
could not hide himself, when there was knocked hard on the door
There was already a car  ready for picking up
Ben Ali Libi, the magician.
 
in the concentration camp
he  maybe has show his  nicest tricks
still even show it with a smile and an excuse, a misleading gesture,
Ben Ali Libi, the magician.
 
And always when I see a loudmouth
with an alternative to democracy,
I think: your paradise, how much space is there
for Ben Ali Libi, the magician.
 
For Ben Ali Libi, the small goofed,
he retired in peace,
God rest his soul.
 

 

 "It is time to go, " Marjolein said after a while. She looked down under the table and said to the dog, " I have some dogs waiting at home Jasper" but Jasper was not looking up.

 

"He is deaf! He can’t hear you.”

 Marjolein went and Jet was sitting next to Jasper. She petted him on his bag but there was no response. He was snoring a bit as usual. She said in his ear and " you are a very good boy.” but there was no reaction whatever. Then she tried to wake him up, but he didn't wake. She thought that the vet needed to come and she took her mobile out of her pocket. In 15 minutes the vet was there and Jasper was still asleep. The doctor was listening to his heart. He looked  at Jet and said, "His heart is beating very fast. I think that he will not awake. He is too weak to recover Jet.”

 

Jet was sitting still beside the dog. “I know, I have already said goodbye to him. You can put him to sleep if you can do that here. I lock the door and then it will be time.” The vet went to his car to get the things he needed. After a while he came back in and lock the door behind him. Jet was in tears and laid her hand on the dog. Jasper was still asleep and didn't feel anything. After 10 minutes it was over.

The 2 people sat for a while with the dog and than Marc took Jasper with him in the car, leaving Jet behind in tears.

 
 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten