zondag 26 april 2015

Zaterdag 25 april De kleine jongen


Jet kwam beladen met boeken de boekenwinkel binnen. Jasper , de oude labrador slofte er achteraan. Op het zelfde moment kwam Marleen, de buurvrouw binnen en pakte iets van Jets lading over.' Nou nou, goed ingeslagen, zei Marleen toen ze de boeken op tafel legde.
Ja, ik kreeg enkele boeken van een oude heer, zei Jet. ' koffie Marleen? ' ja, je weet dat ik wat lekkers heb meegenomen' ' Jasper kroop weer uit de mand bij het zien van de heerlijk geurende croissants. Hoe was het in Oostende Jet ? Kregen jullie alle 40 een prijs voor het mooiste verhaal? Heb je Charlotte Mutsaers nog gezien of Abdelkader Benali ?  Nee, die waren niet gekomen. Dat was jammer, maar het was een heel leuke avond. Bij het binnen komen kregen we meteen een button met de woorden" ik ben een auteur" , dat gaf al een heel goed gevoel. ' ha ha, dan was het meteen duidelijk. En bij het weggaan een Sanseveria.  Ha ha, lachte Marleen. Echt Belgisch. Er werden verhalen voorgelezen door 4 auteurs en er waren interviews, vertelde Jet. Kling klang, de bel van de deur ging . Hallo, riep een stem ! Bent u al open? Natuurlijk, komt u binnen. Kijk rustig eens rond. Een wat gezette man met een mooie hoed op zijn hoofd kwam de winkel binnen. Aan zijn hand liep een klein jongetje. ' Wilt u gewoon lekker rondkijken of zoekt u iets speciaals? Vroeg Jet. ' Nee, eigenlijk wil ik gewoon even met  mijn kleinzoon tussen de boeken lopen, kijken, voelen, ruiken. Even kennis maken met boeken. Vind u dat een gek idee? ' Nee, een heel leuk idee. U kunt overal gaan zitten natuurlijk, maar ik zeg toch even dat de kinderboeken hier rechts staan. Ja, daar moeten we dan maar beginnen. ' Kijk Jaap, hier staan hele mooie boeken. ' Jasper was opeens bij Jaapje gaan staan en Jaap was meteen helemaal gek van Jasper. De heer met hoed keek met een glimlach naar die twee. Samen zaten ze een poosje bij de hond totdat de man in zijn eentje de boeken ging bekijken. Toen het toch wel erg stil werd achter in de winkel ging Jet toch eens even kijken hoe het bij Jasper en Jaap was. Jasper was in een diepe slaap gevallen en Jaap zat er bij met een stapel boeken naast hem. Wat een aandoenlijk gezicht. De man met hoed kwam naast Jet staan met een gelukkige blik op zijn gezicht. ' Jaap houdt van boeken en van dieren, zei ze zacht. Kan ik u een kop koffie of thee aanbieden? ' Daar zeg ik geen nee tegen, koffie lijkt me heerlijk nu. ' Marleen was al naar huis terug, dus zat Jet alleen met de man aan de grote tafel. ' ik zal me even voorstellen, zei hij vriendelijk' Koen Koster'. Ik woon in de nieuwe wijk. Was hier al enkele keren langs gelopen, maar nu wilde ik er eens tijd voor maken. Jaap is een lief mannetje, maar hij is lang ziek geweest. Lag veel in het ziekenhuis en wanneer hij fit was dan speelde hij spelletjes op zijn Ipad. Maar nu hij weer gezond is wilde ik hem ook eens boeken laten zien. Kinderboeken, plaatjes boeken. ' Nou dat was een goed idee, hij zit nog steeds te bladeren in die pop up boeken. Leest u zelf ook graag? 'Ja zeker, ik heb altijd Nederlandse les gegeven. Ben ook opgevoed met boeken. ' Opa.....Jaap stem klonk enthousiast . ' Ik kom eraan. ' Mag ik de koffie even meenemen.? Natuurlijk , misschien wil Jaap ook wel wat drinken ? 'Ik zal het vragen. Een uur later zaten ze daar nog. Opa in de makkelijke fauteuil en Jaap op zijn schoot en Jasper maar snurken aan hun voeten. Tegen 16 oo uur kwamen ze met een stapeltje boeken naar de tafel. Nou mevr. jet, het was een heerlijke middag. Dit stapeltje nemen we mee. We komen zeker nog eens terug, he Jaap ? 'Natuurlijk zei Jaap, we moeten Jasper toch weer voorlezen zodat hij goed kan slapen!' En daar gingen ze , Jaapje zwaaide nog naar Jasper en met opa aan de hand liepen ze naar buiten.


English version


Jet enter the shop overloaded with books and Jasper the old labrador shuffled along like an old man behind  her . At the same time  ,Marleen , the neighbour , entered the shop and took a stack of books from her.' Well well, you have stocked up a lot of books .

' yes, i am glad with it. An  older woman gave me the books yesterday. Do you want some coffee Marleen? Yes please, and i have some croissants with me. Mmmm , i thougt, i coult smell them.

Jasper came out of his baskid when he smells them too. ' how was your evening in Oostende ? Dit you get a little pressent for the story you wrote? Yes, wenn we came in the library we got a button  with the text " i am a autor' and when we leaving we all get a realy Belgium Sansaveria. Look , here it is.
 
 But it was very nice. 4 People where telling storys and there where interviews taken.dit you see Carlotte Mutsaers or Abdel Benali? No, unfortunately not. Thy havent come. Kling Klang....the doorbell loud. ' Hello, a vois called, are you open ! Yes, you can come in. You can look around. There was a man with a nice hat enter the shop. There was also a little boy with him.' Do yoy want just have a look or is there something special you are looking for, Jet ask the man. ' no I just want to look arount with my grandson Jaap.  A bit loking, smelling and feeling. I want to let him meet books, is  that a weird idea ? No, that is a very good idea. You can sitt down every were, but the childrens books are on the right side. Ok, we shall start there, de man said. Look here Jaap, this here are very nice books. At that moment Jasper was interested in that little boy and Jaap, he was all crazy about the dog. Grandpa smiled and the two people sat for a while with the dog and then the man looks allone in the shop.

After a while, Jet thought that it was very still in the shop and she wend looking at the child She found him in the same place as she had left him. He sat on the floor with the dog who was snoring  and he with some books around him. He had one book with popups on his lap. What a nice picture. His grandfather came to look and was touched too. Jet said softly , ' He loves books and animals, Jet whispered. ' Can I offer you a cup of tea or coffee?' ' I would love a cup of coffee. Neighbour Marleen was back at her house , so Jet  sat alone with the man at the big table. ' He introduced himself as Koen Koster. I live in the new area and I have passed by several times. Today Jaap was staying with me and I thought , may be I can go inside and let him meet books. He can just read a bit, but there are so many books for children without too many words. He has spent a long time laying in the hospital and played on his Ipad or we told him stories. Now he is better and as a Dutch teacher I love to let him now that there are so many beautiful books. At that moment they hear Jaaps voice " Grandpa, come and look. ' I am coming, he calls back.' May I take the coffee with me' he asked. . Of course, maybe Jaap wants some too. ' I shall ask him.

An hour later the man sat in the big chair with Jaap on his lap. Grandfather was reading a book for Jaap and he was just listening. Jasper was sleeping all that time. At 16.00 they came to the table.  Well Miss Jet, it was a beautiful afternoon. We will take these 3 books. And I think that we will come back to do it again. What do you think Jaap?, he asked his grandson. Of course Grandpa, we must come back. Who else will read Jasper his stories so he can sleep well? And then they went to the door. Jaap waved to Jet and Jasper and they went outside.

 

           

Geen opmerkingen:

Een reactie posten