zondag 26 april 2015

Zaterdag 25 april De kleine jongen


Jet kwam beladen met boeken de boekenwinkel binnen. Jasper , de oude labrador slofte er achteraan. Op het zelfde moment kwam Marleen, de buurvrouw binnen en pakte iets van Jets lading over.' Nou nou, goed ingeslagen, zei Marleen toen ze de boeken op tafel legde.
Ja, ik kreeg enkele boeken van een oude heer, zei Jet. ' koffie Marleen? ' ja, je weet dat ik wat lekkers heb meegenomen' ' Jasper kroop weer uit de mand bij het zien van de heerlijk geurende croissants. Hoe was het in Oostende Jet ? Kregen jullie alle 40 een prijs voor het mooiste verhaal? Heb je Charlotte Mutsaers nog gezien of Abdelkader Benali ?  Nee, die waren niet gekomen. Dat was jammer, maar het was een heel leuke avond. Bij het binnen komen kregen we meteen een button met de woorden" ik ben een auteur" , dat gaf al een heel goed gevoel. ' ha ha, dan was het meteen duidelijk. En bij het weggaan een Sanseveria.  Ha ha, lachte Marleen. Echt Belgisch. Er werden verhalen voorgelezen door 4 auteurs en er waren interviews, vertelde Jet. Kling klang, de bel van de deur ging . Hallo, riep een stem ! Bent u al open? Natuurlijk, komt u binnen. Kijk rustig eens rond. Een wat gezette man met een mooie hoed op zijn hoofd kwam de winkel binnen. Aan zijn hand liep een klein jongetje. ' Wilt u gewoon lekker rondkijken of zoekt u iets speciaals? Vroeg Jet. ' Nee, eigenlijk wil ik gewoon even met  mijn kleinzoon tussen de boeken lopen, kijken, voelen, ruiken. Even kennis maken met boeken. Vind u dat een gek idee? ' Nee, een heel leuk idee. U kunt overal gaan zitten natuurlijk, maar ik zeg toch even dat de kinderboeken hier rechts staan. Ja, daar moeten we dan maar beginnen. ' Kijk Jaap, hier staan hele mooie boeken. ' Jasper was opeens bij Jaapje gaan staan en Jaap was meteen helemaal gek van Jasper. De heer met hoed keek met een glimlach naar die twee. Samen zaten ze een poosje bij de hond totdat de man in zijn eentje de boeken ging bekijken. Toen het toch wel erg stil werd achter in de winkel ging Jet toch eens even kijken hoe het bij Jasper en Jaap was. Jasper was in een diepe slaap gevallen en Jaap zat er bij met een stapel boeken naast hem. Wat een aandoenlijk gezicht. De man met hoed kwam naast Jet staan met een gelukkige blik op zijn gezicht. ' Jaap houdt van boeken en van dieren, zei ze zacht. Kan ik u een kop koffie of thee aanbieden? ' Daar zeg ik geen nee tegen, koffie lijkt me heerlijk nu. ' Marleen was al naar huis terug, dus zat Jet alleen met de man aan de grote tafel. ' ik zal me even voorstellen, zei hij vriendelijk' Koen Koster'. Ik woon in de nieuwe wijk. Was hier al enkele keren langs gelopen, maar nu wilde ik er eens tijd voor maken. Jaap is een lief mannetje, maar hij is lang ziek geweest. Lag veel in het ziekenhuis en wanneer hij fit was dan speelde hij spelletjes op zijn Ipad. Maar nu hij weer gezond is wilde ik hem ook eens boeken laten zien. Kinderboeken, plaatjes boeken. ' Nou dat was een goed idee, hij zit nog steeds te bladeren in die pop up boeken. Leest u zelf ook graag? 'Ja zeker, ik heb altijd Nederlandse les gegeven. Ben ook opgevoed met boeken. ' Opa.....Jaap stem klonk enthousiast . ' Ik kom eraan. ' Mag ik de koffie even meenemen.? Natuurlijk , misschien wil Jaap ook wel wat drinken ? 'Ik zal het vragen. Een uur later zaten ze daar nog. Opa in de makkelijke fauteuil en Jaap op zijn schoot en Jasper maar snurken aan hun voeten. Tegen 16 oo uur kwamen ze met een stapeltje boeken naar de tafel. Nou mevr. jet, het was een heerlijke middag. Dit stapeltje nemen we mee. We komen zeker nog eens terug, he Jaap ? 'Natuurlijk zei Jaap, we moeten Jasper toch weer voorlezen zodat hij goed kan slapen!' En daar gingen ze , Jaapje zwaaide nog naar Jasper en met opa aan de hand liepen ze naar buiten.


English version


Jet enter the shop overloaded with books and Jasper the old labrador shuffled along like an old man behind  her . At the same time  ,Marleen , the neighbour , entered the shop and took a stack of books from her.' Well well, you have stocked up a lot of books .

' yes, i am glad with it. An  older woman gave me the books yesterday. Do you want some coffee Marleen? Yes please, and i have some croissants with me. Mmmm , i thougt, i coult smell them.

Jasper came out of his baskid when he smells them too. ' how was your evening in Oostende ? Dit you get a little pressent for the story you wrote? Yes, wenn we came in the library we got a button  with the text " i am a autor' and when we leaving we all get a realy Belgium Sansaveria. Look , here it is.
 
 But it was very nice. 4 People where telling storys and there where interviews taken.dit you see Carlotte Mutsaers or Abdel Benali? No, unfortunately not. Thy havent come. Kling Klang....the doorbell loud. ' Hello, a vois called, are you open ! Yes, you can come in. You can look around. There was a man with a nice hat enter the shop. There was also a little boy with him.' Do yoy want just have a look or is there something special you are looking for, Jet ask the man. ' no I just want to look arount with my grandson Jaap.  A bit loking, smelling and feeling. I want to let him meet books, is  that a weird idea ? No, that is a very good idea. You can sitt down every were, but the childrens books are on the right side. Ok, we shall start there, de man said. Look here Jaap, this here are very nice books. At that moment Jasper was interested in that little boy and Jaap, he was all crazy about the dog. Grandpa smiled and the two people sat for a while with the dog and then the man looks allone in the shop.

After a while, Jet thought that it was very still in the shop and she wend looking at the child She found him in the same place as she had left him. He sat on the floor with the dog who was snoring  and he with some books around him. He had one book with popups on his lap. What a nice picture. His grandfather came to look and was touched too. Jet said softly , ' He loves books and animals, Jet whispered. ' Can I offer you a cup of tea or coffee?' ' I would love a cup of coffee. Neighbour Marleen was back at her house , so Jet  sat alone with the man at the big table. ' He introduced himself as Koen Koster. I live in the new area and I have passed by several times. Today Jaap was staying with me and I thought , may be I can go inside and let him meet books. He can just read a bit, but there are so many books for children without too many words. He has spent a long time laying in the hospital and played on his Ipad or we told him stories. Now he is better and as a Dutch teacher I love to let him now that there are so many beautiful books. At that moment they hear Jaaps voice " Grandpa, come and look. ' I am coming, he calls back.' May I take the coffee with me' he asked. . Of course, maybe Jaap wants some too. ' I shall ask him.

An hour later the man sat in the big chair with Jaap on his lap. Grandfather was reading a book for Jaap and he was just listening. Jasper was sleeping all that time. At 16.00 they came to the table.  Well Miss Jet, it was a beautiful afternoon. We will take these 3 books. And I think that we will come back to do it again. What do you think Jaap?, he asked his grandson. Of course Grandpa, we must come back. Who else will read Jasper his stories so he can sleep well? And then they went to the door. Jaap waved to Jet and Jasper and they went outside.

 

           

woensdag 22 april 2015

Woensdag 22 April The English CoupleJet was working to put the books in place again when the old doorbell announced the arrival of a visitor.

“Good  morning Madam, can we take a look in your shop?” Jet looked up and saw a nice English couple  standing in the doorway.

 

' Yes, of course. Come inside, you  must be freezing.' The man and woman were very pleased to see such an old bookshop. You can also drink a cup of coffee or tea. There is still some cake too' ,  Jet told them. The woman said that she would love to have a cup of tea. Her name was Jan and his name was John. John wanted to look at the English book corner first.  Jet showed him the books. ' What brings you here ? 'Jet asked Jan. At the same time Jasper was trying to get out of his basket and laid his head on Jan’s lap. ' Hello old boy,how are you ?' She asked him. ' We were looking for the village where John's father stayed in the war. We would like to take some pictures of the place so we can let him see what has become of it. ' We are trying to find some people he knew at that time. ' Jet put the cup of tea on the table for Jan. ' I will ask John to come and sit for a moment, ' Jan says and she  stood up and looked  for him. ' I am coming ,I have here some very interesting books.
'I shall bring them to the table', he et. So, he lays the books on the table and ask for a cup of coffee. 'Would you like a piece of cake? I made it myself ' 'Then I certainly will try a piece', John said. 'What sort of books are you looking for? I was looking for a fossils book. But there are many books that I think are interesting.'He began to look at hi books. Jet tells Jan that she maybe have a nice book for her,

It is a book for the soul. Look at this, ' and she gave Jan a book with a boat on the Seine in Paris on the cover. ' That  looks nice. I love Paris 'Jan said.' It is a bookshop about a boat that is on the Seine. Perdu, the man who runs the bookshop, or rather a "literary apothecary, this bookseller possesses a rare gift for sensing which books will soothe the troubled souls of his customers.
And one day he pulls up the anchor and travels to the south of France.

'That sounds absolutely fabulous, Jan said excited. , I’ll take it ! In the meantime Grisou the cat jump on the table and looked at John.
"What about you? he thought.. John had 2 books he liked. Jan looked around a bit , but she made up her mind. This is the one. Yes I know you will love it. This book was send to me in Dutch , and I read it 2 times. I am in love with it, the bookshopkeeper tells her.

Ok, then we must go now. We will certainly come back to you.  It’s a lovely shop. Thank you for telling us what to take. Goodbye Madam Jet.

Goodbye and have a safe trip to England. Jet was cleaning up when the doorbell rings again. It was Magda, the newspaper woman who was a dear friend of Jet. Hello Jet, you had visitors ? Yes, they were from England. Lovely people. Maybe they will come back . I write my blog in English this time, so they can read it.' Ok, here are the newspapers . Can I get some coffee please, then you can tell me all about it”n you can tell me all about it. !'

vrijdag 3 april 2015

Goede vrijdag.

F
"Hier zijn we," riep Jet naar de kat Grisou, die altijd in de winkel blijft . Ze kan eruit, maar liefst ligt ze tussen de boeken. "Miauw...."Grisou kwam te voorschijn en wreef langs haar benen. "Bijna Pasen Grisoü, kijk, heerlijke eitjes."
Het was erg koud buiten. Handschoenen waren zelfs nodig bij het uitlaten van Jasper.
De poes had haar eten, Jasper lag al te ronken in zijn mand, de koffie stond klaar en Marga was nog niet te bekennen. Misschien was haar krantenrondje wat uitgelopen. Kling klang, daar zal je ze hebben, dacht Jet. "Joehoe.....", het was Marleen, de buurvrouw. "Hee, heb jij de kranten?" vroeg Jet. "Ja, Marga is aangereden hier op het hoekje. Een automobilist raakte haar fietstas en toen lag ze op de grond. Ik zag het gebeuren. De ambulance is nog gekomen, maar ze wilde niet mee. Ze zij dat ze niets bijzonders voelde. De politie heeft zorg gedragen voor de automobilist en Marga is toch maar even mee gegaan met de ambulance. Ze vroeg mij om deze kranten nog even te brengen naar 2 adressen, dan was ze klaar. Het is al 2 uur geleden gebeurd hoor, toen was je er nog niet.". " Wat rottig voor haar. Laten we hopen dat ze echt niets heeft.
Kling klang, 3 meisjes van een jaar of 8 kwamen een beetje verlegen binnen. " Kom maar lekker binnen, kunnen jullie een beetje opwarmen. Zochten jullie iets bijzonders? " Ja, wij wilden iets weten. Wat wilden jullie weten? Nou, waarom het vandaag Goede Vrijdag is en gisteren Witte donderdag. Zal ik het jullie een beetje uitleggen? Bij de mensen die Christelijk zijn en die dus geloven in Jezus, daar zeggen ze dat Jezus op witte donderdag samen een laatste avondmaal gebruikte met de apostelen. De dag erna hebben ze Jezus aan het kruis genageld. Dat deed hij uit goedheid voor de mensheid. Daarom heet deze vrijdag Goede Vrijdag. Kom we gaan eens kijken of daar een boekje over is. Zitten jullie op een Katholieke school? "Ja, we hebben hier ook wel over gesproken, maar we wisten het niet meer zeker en nu moesten we er een opstel over schrijven. Nou, dan mogen jullie dit boek pakken en ergens gaan zitten en dan zoek je het hoofdstuk op dat over het sterven van Jezus gaat. Is dat een goed idee? "De kinderen vonden het een heel goed idee. Jasper sjokte er al achteraan en nestelde zich tussen hen in. Jet gaf ze nog pen en papier en ging daarna verder met Marleen, die rustig in de krant zat te lezen met een kop koffie.
"Zullen we Magda eens proberen te bellen Marleen. Dan weten we wat ze heeft en waar ze is. Kling klang, daar zal je ze hebben. Magda kwam een beetje stijfjes binnen. "Gelukkig meid, dat je er bent. Mag je wel lopen, vroeg jet. "Ja hoor, maar ik kwam me even laten zien en ga meteen door naar mijn huis. Ga een dutje doen. ""Bel je dan even daarna, zodat we weten of we boodschappen moeten doen, of zeg het nu meteen maar. ". Na een heen en weer van "hoef niet enz woorden, kwam er toch een klein lijstje. Marleen nam dat gelijk op zich. "Ga maar naar huis en dan breng ik zo deze spullen. ".
En zo vertrok Magda weer met in haar zakken enkele croissants . "Kan je straks wanneer je wakker bent bij de thee eten."
"Doei, riep ze en een beetje hinkend liep ze de deur uit. "Arm kind, ik zal wel even kijken straks of ze niet een beetje warm eten wil." "Oh,  Marleen, ik heb een heerlijke portie zuurkool gemaakt, die hoef je maar op te warmen. Hij staat hier in de koelkast. ".Zo , ze moesten even voor die arme Magda zorgen. De kinderen waren er na een poosje ook uit. Ze hadden genoeg aantekeningen gemaakt voor hun opstel. "Nou, doe jullie best en kom gerust wanneer je weer iets zoekt.